Keuring elektrische installatie

Om te zorgen voor een zo veilig mogelijk bedrijfsproces en behoud van continuïteit, is een keuring van uw elektrische installatie van groot belang. Op het gebied van elektrische veiligheid schrijft de Arbowet voor dat werkgevers ervoor zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

Bij Hinfelaar Elektrotechniek kunt u terecht voor verschillende keuringen die onze specialisten vakkundig uitvoeren. Op deze pagina leest u meer over onze keuringswerkzaamheden.

NEN 3140

De in de Arbowet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm EN 50110 en NEN 3140 (laagspanningsinstallaties, bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). De laatstgenoemde norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u zich aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 houdt, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowet stelt.

Inspectie van drie onderdelen

Bij de NEN 3140 keuring inspecteren we grofweg drie onderdelen:

  • Veilig gebruik van elektrische installaties
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn
  • Personen die in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.

Veilig gebruik van elektrische installaties

Om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen schrijft EN 50110 een periodieke inspectie van elektrische installaties voor. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

De inspectie die beschreven is in EN 50110 geldt voor bestaande installaties. Hinfelaar Elektrotechniek heeft personeel in huis met uitgebreide kennis van NEN 3140, NEN 1010 en aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van de inspectie. Zo kunt u rekenen op een gedegen keuring en een betrouwbaar rapport. Is uw elektrische installatie toe aan een keuring of lever u binnenkort een nieuwe installatie op? Neem dan contact op via een van onderstaande knoppen.

NEN 1010 keuring

Nieuwe installaties inspecteren we volgens de norm NEN 1010. Deze uitgebreide inspectie geldt voor iedere nieuw opgeleverde laagspanningsinstallatie, maar ook voor installaties die drastisch zijn verbouwd.

Hoe vaak is een inspectie nodig?

De hoeveelheid tijd er tussen de periodieke inspecties zit, hangt af van verschillende factoren. Onder andere de gebruiksintensiteit en het type installatie spelen een rol. Zo geldt er een andere keuringsfrequentie bij kantoormaterieel dan bij bedrijfsinstallaties. Wilt u weten hoe vaak u een inspectie nodig heeft voor uw bedrijfssituatie? We adviseren u daar graag over. U kunt onze adviseurs bellen op 088 – 366 88 33 of een e-mail sturen.

Steekproefsgewijs inspecteren

Bij bestaande elektrische installaties is het toegestaan steekproefsgewijs te inspecteren. De te inspecteren delen moeten dan wel van hetzelfde bouwjaar en type zijn. Bovendien moet de installatie onder dezelfde gebruiksomstandigheden worden gebruikt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld wandcontactdozen en lichtarmaturen. Bij nieuwe elektrische installaties is een steekproefsgewijze manier van inspecteren uiteraard niet toegestaan. Kijk daarvoor bij de keuring volgens de norm NEN 1010.

Voor al uw keuringen van uw elektronische installatie

Voor al uw controles en keuringen heeft Hinfelaar Elektrotechniek vakbekwame servicemonteurs die uw installatie keuren, beoordelen op de kwaliteit en gebreken zowel aan het licht brengen als verhelpen. Bent u benieuwd naar welke keuring uw installatie nodig heeft? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande buttons.

Hinfelaar: dé specialist in elektrotechniek in den haag en heel nederland

We helpen u graag verder

Door de inrichting binnen onze organisatie, kunnen we direct en adequaat op elk probleem inspringen. Schakel Hinfelaar Elektrotechniek B.V. onder andere in voor inspecties en keuringen, beveiliging, verlichting, domotica, elektrotechniek of bij storingen.

Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u snel terug

Mail ons of maak gebruik van ons online formulier