NEN 1010 Keuring

Een elektrische laagspanningsinstallatie is bij oplevering verplicht onderhevig aan een eenmalige NEN 1010 keuring. U als eigenaar van de elektrische installatie dient daar zorg voor te dragen. Uit het Bouwbesluit komt naar voren dat zowel de aanleg als het ontwerp van de installatie moet voldoen aan deze norm. Heeft u een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie laten aanleggen of een bestaand exemplaar drastisch laten verbouwen? Zorg voor een grondige, vakkundige NEN 1010 inspectie en schakel de experts van Hinfelaar in. Zij lopen uw installatie secuur en professioneel na, geheel volgens de voorgeschreven richtlijnen van de NEN 1010. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze belangrijke norm en de werkwijze van Hinfelaar.

NEN 1010 INSPECTIE

De norm NEN 1010 heet officieel ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’ en geldt als een garantie voor de veiligheid van elektrische installaties. De norm beschrijft nauwkeurig op welke manieren we een nieuwe elektrische installatie moeten keuren tijdens de NEN 1010 inspectie. Er twee zijn gedeeltes waarin we de apparatuur van de installatie toetsen. We voeren een visuele keuring uit en gaan vervolgens over op metingen. NEN 1010 is geen wet, maar een verzameling richtlijnen en afspraken die zijn gemaakt voor de markt, voortkomend uit het Bouwbesluit.

VISUELE NEN 1010 INSPECTIE

Het visuele gedeelte van de NEN 1010 keuring is op zijn beurt opgedeeld in verschillende onderdelen. Bekijk ze hieronder:

NORMCHECK

Dit onderdeel voeren we normaal gesproken uit wanneer er geen spanning op de apparatuur staat. We controleren of alles volgens de productnormen is aangesloten en dat de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd tijdens de installatie.

VEILIGHEIDSCHECK

Ook checken onze specialisten uw laagspanningsinstallatie op brand- en schokgevaar en controleren ze of het risico op vocht en hitte aanvaardbaar is. We kijken of de juiste materialen op de correcte manier zijn gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leidingen, scheiders, schakelaars, beveiligingsapparatuur en besturingssystemen. We bekijken alles met het oog op veiligheid.

INFORMATIECHECK

Zijn de juiste markeringen gebruikt voor de leidingen? Is er genoeg ruimte om een goede inspectie en afdoende onderhoud uit te voeren? Kloppen de aansluitingen? We kijken of er voldoende informatie aanwezig is zodat iedereen op een veilige manier kan omgaan met de elektrische installatie. We kijken hierbij onder andere naar tekeningen, schema’s en waarschuwingsbordjes.

METEN IS WETEN: NEN 1010 INSPECTIE

Het tweede onderdeel van de NEN 1010 inspectie bestaat uit series van metingen die onze collega’s uitvoeren op uw elektrische installatie. Hierbij onderzoeken we onder andere beschermings- en aardleidingen, de isolatieweerstand, de doorslagvastheid en vereffeningsleidingen. Ook checken we of stroomketens op een veilige manier zijn gescheiden en of de voeding automatisch uitschakelt.

NEN 1010 RAPPORT

De uitkomsten van zowel de metingen als de visuele check verwerken we in een rapport. Dit doen we aan de hand van punten die op voorhand zijn opgesteld door de norm NEN 1010. Het rapport is zeer uitgebreid. We raden u dan ook aan om dit goed te bewaren, zeker met het oog op uw verzekering. In het geval van brand of andere calamiteiten kunt u dan terugvallen op het rapport en hiermee aantonen dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk was.

GA VOOR EEN VEILIGE WERKPLEK

Ondanks dat een NEN 1010 keuring niet wettelijk verplicht bent, stelt de Arbowet het u als werkgever wel verplicht dat uw personeel onder veilige omstandigheden werkt en op een veilige manier gebruik maakt van elektriciteit. De periodieke keuring valt onder een NEN 3140 inspectie, maar wanneer u een nieuwe elektrische installatie laat opleveren of als u een bestaande installatie drastisch heeft verbouwd, is het zaak om een NEN 1010 keuring te laten doen.

Overbelasting van de elektrische installatie, vocht en vuil, slechte contacten en kabels en defecte wandcontactdozen en aardlekschakelaars: voorkom dat relatief kleine problemen uiteindelijk kunnen zorgen voor grote risico’s met ernstige gevolgen. Wees ongelukken met brand, elektrocutie, schade en letsel voor met een uitgebreide inspectie. Zo valt uw bedrijf niet stil. Neem contact op met onze experts om een NEN 1010 keuring in te plannen.

NEN 1010 KEURING DOOR HINFELAAR

Hinfelaar Elektrotechniek B.V. heeft al meer dan 100 jaar ervaring als erkend elektrotechnisch bedrijf. Voor ons kent de wet- en regelgeving over elektrische laagspanningsinstallaties geen geheimen en we voeren dan ook met uiterste precisie NEN 1010 keuringen uit. We gebruiken de voorschriften van deze norm om te controleren of uw installatie wettig en veilig is. Zodra we uw installatie goedkeuren, kunt u er 100% op vertrouwen dat u uw installatie veilig in bedrijf kunt nemen. Tijdens een keuring kunnen er gebreken of punten van aandacht naar voren komen. We instrueren u in dat geval graag hoe u dit zelf verhelpt, maar we voeren het onderhoud ook graag voor u uit. Zorg voor gemoedsrust bij uzelf en uw werknemers en voldoe aan de eisen van uw verzekeraar met een NEN 1010 keuring uitgevoerd door Hinfelaar Elektrotechniek B.V.

MEER WETEN?

Heeft u nog vragen over de NEN 1010 norm? Of wilt u meer informatie over de keuringen die uit we uitvoeren? Neem contact op door te bellen naar 088 – 366 88 33 of een e-mail te sturen. Onze collega’s bespreken graag de mogelijkheden met u.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE NEN 1010

Lees hieronder de veelgestelde vragen over de NEN 1010 norm, keuring en inspectie. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u iets anders weten? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden al uw vragen graag.

WAT IS NEN 1010?

NEN 1010 is een landelijk vastgestelde norm voor het realiseren van veilige elektrische installaties. Een NEN 1010 keuring of inspectie beoordeelt of (nieuw) aangelegde laagspanningsinstallaties veilig zijn gerealiseerd.

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR EEN NEN 1010 KEURING?

De kosten voor een NEN 1010 keuring zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de soort elektrische installatie, de grootte ervan, de duur van de keuring en nog meer. Voor een specifiek kostenoverzicht neemt u contact met ons op via 088 366 8833 of info@hinfelaar.nl.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE NEN 1010 EN NEN 3140?

De NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring die uitgevoerd wordt bij oplevering van de elektrische laagspanningsinstallatie, een keuring volgens de NEN 3140 is een periodieke en dus terugkerende keuring. De NEN 1010 norm komt voort uit het Bouwbesluit en geeft vooral voorschriften over de installatie, de norm NEN 3140 schrijft voor waaraan een installatie aan moet voldoen voor het veilige gebruik ervan.

IS EEN NEN 1010 KEURING VERPLICHT?

In de regel is een NEN 1010 keuring niet wettelijk verplicht, aangezien de hoofdstukken die een inspectie voorschrijven niet voorkomen in het Bouwbesluit. Wel is het zo dat een opdrachtgever een NEN 1010 keuring kan eisen. Daarnaast is het verzekeringstechnisch gezien aantrekkelijk om deze inspectie te laten doen.

WANNEER MOET IK EEN NEN 1010 KEURING LATEN UITVOEREN?

Na de aanleg of aanzienlijke verbouwing van uw elektrische laagspanningsinstallatie kunt u eenmalig een NEN 1010 keuring te laten uitvoeren. Het rapport dient u goed te bewaren voor eventuele calamiteiten waarbij u bepaalde zaken moet kunnen aantonen aan uw verzekeraar.

Hinfelaar: dé specialist in elektrotechniek in den haag en heel nederland

We helpen u graag verder

Door de inrichting binnen onze organisatie, kunnen we direct en adequaat op elk probleem inspringen. Schakel Hinfelaar Elektrotechniek B.V. onder andere in voor inspecties en keuringen, beveiliging, verlichting, domotica, elektrotechniek of bij storingen.

Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u snel terug

Mail ons of maak gebruik van ons online formulier