Beveiliging

Onder de Paraplu van de Hinfelaar Groep vindt U onze Strategische Partners welke een oplossing bieden voor al Uw Beveiligings problemen. Wij zullen met de juiste adviezen het probleem terug brengen tot een beheersbaar geheel. Alle, door ons in uitvoering genomen beveiligingsinstallaties worden conform de Borg Certificering uitgevoerd en uiteraard ontvangt U een Certificaat.

Homejacking

Homejacking is simpelweg het aanbellen bij een woning, waardoor de indringer zich door bedreiging met geweld vrijwel zonder tegenstand toegang tot de woning kan verschaffen.
Daarna zijn autosleutels, kluizen, schilderijen en andere waardevolle bezittingen onder handbereik van de indringer. Kortom de nachtmerrie van iedere huiseigenaar.

U bent baas over de situatie:

Met het ondergrondse detectie systeem neemt de huiseigenaar echter het heft in eigen hand en draait het om: de indringer wordt verrast! Zonder het te merken wordt de indringer namelijk buiten het pand al door het systeem gedetecteerd. De bewoners worden gewaarschuwd, zijn dus voorbereid en daardoor baas over de situatie.

Het beveiligingssysteem is onzichtbaar en niet te detecteren voor indringers en dat geeft een veilig gevoel. Het flexibele systeem bestaat uit slangen met een speciale vloeistof die ervoor zorgt dat het niet op te sporen is met detectie apparatuur omdat metalen en elektrische stromen ontbreken. Bovendien ontstaat geen ontsiering op het terrein door allerlei techniek, omdat het systeem elke vorm van bodem en terrein kan volgen.

De onzichtbare beveiliging wordt ondergronds aangelegd waardoor uw tuin niet ontsierd wordt door masten en kabels. Het kan elk gewenst tracé volgen en is toepasbaar onder elke vorm van bestrating of begroeiing. Ook hoeft u geen rekening te houden met tuinmeubels of geparkeerde auto’s en andere voorwerpen. Eenmaal aangelegd zal het 24uhr per dag uitermate betrouwbaar zijn werk doen. En omdat het  ondergronds is aangelegd hebben weersinvloeden geen kans om het syteem te foppen. De levensduur van het ondergrondsedetectie systeem bedraagt tientallen jaren terwijl een jaarlijkse inspectie beurt volstaat om de betrouwbaarheid te garanderen. Het grond detectie systeem in combinatie met de juiste camera beveiliging en toegangscontrole doet niemand onuitgenodigd uw erf betreden.

Actief infrarood detectiesystemen

Actief infrarood detectiesystemen kunnen worden toegepast als perimeterbewaking in de midden risico objecten. De werking is gebaseerd op een zender die één of meerdere, voor de mens onzichtbare, infrarood lichtstralen naar een ontvanger zendt. Indien de stralen worden onderbroken volgt een alarm. De zender en ontvanger units zijn ondergebracht in een behuizing die, afhankelijk van het aantal zender en ontvanger units, tot ruim drie meter hoog kan zijn. De afstanden die overbrugt en dus bewaakt kunnen worden gaan tot 200 meter. 

Door de flexibiliteit en modulaire opbouw kunnen de sets geheel klantspecifiek worden samengesteld. Enkelvoudige of dubbele stralen, ingebouwde verwarming, mistdiskwalificatie en digitale signaalverwerking behoren tot de mogelijkheden, uiteraard afhankelijk van het project en de toepasbaarheid

Dak / terras en grind detectiesysteem

Hinfelaar elektrotechniek levert tevens ook dak / terras en grind detectie systemen,
Dit is een systeem gebaseerd op een “kunstof” vezel waardoor een lichtsignaal wordt verzonden en ontvangen. Betredingen van de oppervlakte waaronder de kunstofvezel is aangebracht zullen verbuigingen in de vezel doen ontstaan waardoor het lichtsignaal veranderd. Een afwijking tussen het uitgezonden en ontvangen lichtsignaal zal een alarm genereren. De kunstofvezel met evt. toebehoren zoals rubbermatten, roosters en speciale “passive step sensoren” zijn eenvoudig te verwerken en te monteren waardoor een zeer economisch perimeter beveiligingssysteem is te realiseren. Het syteem is met name geschikt voor daken met een maximale hellingsgraad van 15 graden en onder grindpaden of terrassen en vlonders. Het systeem is ongevoelig voor (elektrische) omgevingssignalen en weersinvloeden.

Anti snelkraak

Beveilig uw eigendommen door middel van een hydraulische of handbediende ram paal. De rampalen kunt u voor bijvoorbeeld plaatsen voor uw toegangshek, in / uitrit , showroom enz. De rampalen kunnen worden bediend, door middel van zowel een elektrisch- als handmatig systeem.

Kluizen

U hebt meer waarde in huis dan u wellicht beseft. Denk aan sieraden, cheques,  creditcards, belangrijke documenten zoals aktes, familie stukken enz. dit zou u toch niet willen verliezen bij brand of diefstal. Met de juiste kluis beschermt u tegen brand en diefstal. Hinfelaar Elektrotechniek & beveiligingen kunt u een juist advies op maat geven geheel naar uw eigen wensen en behoeftes. Zo heeft u namelijk een aantal keuzes op het gebied van beveiligingskluizen.

Alleen brandwerend? Of ook brandwerend?

Als u kiest voor een kluis die ook brandwerend is, zijn de documenten die u erin opbergt (voor een bepaalde tijd) bij een doorsnee brand beveiligd tegen temperaturen tot 850 gr Celsius.

Meubelkluis of muurkluis?

Een muurkluis word ingemetseld in een spouw of in een schoorsteen of op de plaats waar u wenst dat de kluis moet komen. Met onze expertise en discretie bent u er van verzekerd dat wij in overleg met onze klanten, de kluis op een zo onopvallend mogelijk plaat zullen plaatsen. Denk u bijvoorbeeld aan vloeren enz.

Bepaal de waarde.

Kluizen worden gemaakt in verschillende sterktes. De sterkte word uitgedrukt in de zogenaamde indicatie waardeberging. Begin daarom met een inventarisatie van uw waardevolle zaken in huis en bepaal wat de totaal waarde / verzekeringswaarde hiervan is. Aan de hand hiervan kunnen wij u een kluis op maat aanbieden.

Inbraakbeveiliging

Inbraak in woningen, bedrijven of instellingen komt helaas steeds vaker voor. In de meeste gevallen is sprake van zogenoemde gelegenheidsinbraak. Inbrekers komen vrij gemakkelijk binnen en laten een aanzienlijke schadepost achter die meestal niet geheel door de verzekering wordt gedekt. Met een inbraakalarm kunt u het risico van inbraak aanzienlijk verkleinen.

Hinfelaar Elektrotechniek BV is een erkend Borg beveiligingsbedrijf en mag daardoor beveiligingssystemen tot de hoogste beveiligingsklasse installeren. Hinfelaar Elektrotechniek BV is gerechtigd een BORG-opleveringsbewijs of BORG-certificaat af te geven waarmee u bij uw verzekeraar en meldkamer kunt aantonen dat uw systeem voldoet aan de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Met de Borg erkenning voor inbraak is de kwaliteit van uw inbraakalarm en de discretie van uw beveiligingsgegevens (ontwerpplannen, codes etc.) gewaarborgd.

Wij bieden een totaal beveiligingsplan waarbij gelet wordt op bouwkundige (vertragen), elektronische (signaleren) en organisatorische maatregelen. Een inbraakalarmsysteem is een installatie die dag en nacht over uw eigendommen waakt en die het dus altijd ‘gewoon’ moet doen. Periodiek onderhoud is hierbij essentieel. Preventieve onderhoudsbeurten voorkomen problemen, zoals bijvoorbeeld loos alarm. Hinfelaar Elektrotechniek BV biedt u een professionele serviceorganisatie, die dag en nacht ter beschikking staat.

Brandmeldsystemen

Men onderscheidt globaal 2 soorten brandmeld beveiligingssystemen.

De gecertificeerde installaties hebben vaak de Brandweer als eisende partij. De alarmmelding zal altijd verlopen via een aparte directe telefoonlijn naar de meldkamer van de Brandweer.

Indien u een gecertificeerde installatie wenst, zal er altijd een PVE (Programma Van Eisen) gemaakt moeten worden, welke als basis dient voor de invulling van het totale systeem. Men kan dit beschouwen als een technisch bestek welke eveneens met de eisende partijen besproken wordt.

Indien uzelf uit eigen initiatief een brandmeldsysteem wenst, zijn er ook diverse opties. Afhankelijk van de omvang kunt u kiezen voor een complete onafhankelijke brandmeld-installatie, of brand- en rookmelders, aangesloten op een inbraakdetectie systeem.

Uiteraard kan in beide gevallen de doormelding telefonisch naar een Particuliere Meldkamer (PAC) gestuurd worden.

Zeker de laatste tijd actueel is de ontruimings installatie. Deze heeft als doel om in het geval van een calamiteit de aanwezige personen te waarschuwen en daardoor het pand te ontruimen.

Men activeert de ontruiming installatie automatisch met een aanwezig brandmeldsysteem of handmatig met zgn. handmelders. Deze handmelders worden o.a. bij de blusmiddelen gemonteerd. De waarschuwing gebeurt vaak middels gemonteerde “slow whoop” sirene’s.

Toegangscontrole

Haal winst uit uw beveiliging. Ondernemers staan ongemerkt een aanzienlijk percentage van hun jaaromzet af door diefstal en verduistering binnen het eigen bedrijf. Terwijl juist daar de eerste winst ligt. Het loont dus om uw interne beveiliging prioriteit te geven.

Met een toegangscontrolesysteem beperkt u de schade. U verkleint de kans op diefstal en u beschermt uw medewerkers en hun bezittingen. Met dit systeem beheert u uw voorraden en magazijn en heeft u inzicht op in- en uitgaande personen.

Voorts kunt u nagaan welke medewerkers welke ruimte bezocht hebben. En wanneer en hoe lang. De aan- en afwezigheid wordt nauwkeurig geregistreerd. U beschikt altijd over gedetailleerde informatie. Uw medewerkers of bezoekers komen alleen in ruimtes waar ze volgens u toegang toe hebben. Terwijl buitenstaanders onmogelijk naar binnen kunnen glippen. Dat vergroot de veiligheid van u en uw klanten.
Voor ons begint een systeem met het inventariseren van zwakke plekken in uw interne beveiliging, waarbij wij rekening houden met de leefbaarheid. Daarop ontwerpen wij uw systeem. Wij zorgen tevens voor het onderhoud en de service op deze systemen. Voor advies, installatie en service kunt u bij Hinfelaar Elektrotechniek BV terecht.

Met een goed toegangscontrolesysteem kunt u gebouw, bezittingen en informatie beschermen tegen ongenode gasten. Maar een toegangscontrolesysteem biedt meer mogelijkheden. Zo is het mogelijk een werktijdregistratie te koppelen aan het toegangscontrolesysteem, kunt u bij calamiteiten nagaan of er nog mensen op het terrein of in het gebouw aanwezig zijn en kunnen medewerkers met 1 pas alle ruimten betreden waarvoor zij bevoegd zijn. Gaat er door verlies of diefstal een pas verloren, dan kan deze eenvoudig uit het systeem verwijderd worden, zonder dat complete sloten of cilinders vervangen hoeven te worden (dit is bij sleutels namelijk wel het geval). Door de grote variëteit aan toegangscontroleapparatuur en de specifieke wensen van de gebruiker/beheerder maken wij in een eerste gesprek altijd een analyse van de wensen en behoeften met de beheerder. Vervolgens adviseren wij u welk toegangscontrolesysteem voor uw pand en situatie het meest passend is. Na dit advies kunnen wij het systeem voor u installeren en onderhouden.

Camerabewaking

In steeds meer winkels en bedrijfspanden wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Bewakingscamera’s hebben een preventieve werking. Ook geven de camera’s personeel en klanten een groter veiligheidsgevoel. Met een goed camerasysteem bent u in staat uw eigendommen te beschermen tegen diefstal en vandalisme. En als er daadwerkelijk iets voorvalt, beschikt u tevens over bruikbare bewijslast. Om een goede beeldkwaliteit te verkrijgen is de juiste camerakeuze en de opstelling van de bewakingscamera apparatuur essentieel. Door de grote keuze aan apparatuur is een professioneel advies van groot belang.

Hinfelaar Elektrotechniek BV kan uw systeem opbouwen uit onder meer: binnencamera’s, buitencamera’s, domecamera’s, verborgen bewakingscamera’s, infraroodcamera’s, internetcamera’s (op IP basis), digitale videorecorders en multiplexers.

Bij twijfels over de integriteit van uw medewerkers, leden of klanten kunnen wij op zeer discrete wijze buiten de reguliere werktijden een verborgen camerasysteem plaatsen waardoor u weet wat er binnen uw bedrijf, vereniging of winkel speelt.

Intercomsystemen

In flats,appartementencomplexen en bedrijfspanden wordt gebruik gemaakt van intercomsystemen. Locaties waar de bewoners door de omvang van het gebouw niet kunnen zien/horen wie er beneden aanbelt.

Wanneer wordt aangebeld kan de bewoner een soort telefoon opnemen en vragen wie aan de deur staat (of waarom diegene het pand wil betreden). Indien de bewoner de persoon toegang wil verlenen, kan deze door middel van een druk op een knop de deur op afstand openen. Moderne systemen zijn vaak ook voorzien van een videocamera en monitoren waardoor de bewoner nu ook kan zien wie heeft aangebeld.

Als Hinfelaar Elektrotechniek BV passen wij de meest geavanceerde intercomsystemen toe. Wij kunnen u adviseren welk intercomsysteem voor uw pand of woonhuis het meest passend is.

Slagboominstalaties

Parkeer- en toegangstechniek voor voertuigen en/of personen is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Van een eenvoudige slagboom voor het afsluiten van uw parkeerterrein tot het afsluiten van (zwaar) beveiligde terreinen middels speedgates en roadblockers, Hinfelaar Elektrotechniek BV kan het voor u leveren.

Service en onderhoud

Ons kantoor is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 – 366 88 33. Buiten kantoortijden is onze servicecoördinator bereikbaar voor onze vaste klanten via de speciale storingstelefoon. Wanneer u een onderhoudscontract op uw installatie afsluit verricht de servicedienst van Hinfelaar Elektrotechniek BV preventief onderhoud en controleert de functies en doormelding naar de meldkamer op ontvangen alarm- en storingsmeldingen. Bij storingen of andere calamiteiten kunt u direct een beroep op ons doen en wordt u met prioriteit geholpen. Bij technische vragen of opmerkingen over uw systeem kunt u tijdens kantooruren altijd terecht bij Hinfelaar Elektrotechniek BV. Tevens zijn wij uw aanspreekpunt voor wijzigingen van gebruikerscodes, meldkamervragen en alle andere zaken die met de beveiliging van uw pand te maken hebben.

Hinfelaar: dé specialist in elektrotechniek in den haag en heel nederland

We helpen u graag verder

Door de inrichting binnen onze organisatie, kunnen we direct en adequaat op elk probleem inspringen. Schakel Hinfelaar Elektrotechniek B.V. onder andere in voor inspecties en keuringen, beveiliging, verlichting, domotica, elektrotechniek of bij storingen.

Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u snel terug

Mail ons of maak gebruik van ons online formulier