NEN 3140 keuring frequentie

De keuringsfrequentie van de verschillende onderdelen die onder een NEN 3140 keuring vallen, verschilt per organisatie en setting. De NEN 3140 schrijft daarbij een rekenmodel voor dat bepaalt hoe vaak u een arbeidsmiddel moet laten keuren. Hieronder vallen onder andere:

 • De omgeving waar u het arbeidsmiddel toepast
 • De frequentie van het gebruik
 • De kans op beschadigingen van het arbeidsmiddel
 • De deskundigheid van de gebruiker

Lees hieronder meer over NEN 3140 keuring frequentie. Direct een afspraak maken of heeft u een vraag? Klik dan op een van onderstaande buttons.

NEN 3140 en de Arbowet

Een NEN3140 keuring is niet wettelijk verplicht. U bent echter wel bij wet verplicht om als organisatie een veilige bedrijfsvoering te hebben. Dit schrijft de Arbowet namelijk voor. Daarnaast heeft u vaak een verplichting tegenover uw verzekeringsmaatschappij.

U dient zich te houden aan bepaalde wet- en regelgevingen om de veiligheid van uw medewerkers te garanderen. Diezelfde wet- en regelgevingen zijn ook van toepassing op al uw elektronische arbeidsmiddelen. Een NEN 3140 keuring is een perfect hulpmiddel om met uw elektronische arbeidsmiddelen te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgevingen van uw verzekeraar.

Keuringsfrequentie volgens Arbowet

Artikel 7.4a uit het Arbobesluit luidt als volgt: “een keuring dient zo dikwijls te worden uitgevoerd als voor de goede staat noodzakelijk is.” Uit dit artikel is niet een eenduidig voorschrift te halen hoe frequent u uw elektrische installaties moet keuren. Gelukkig hanteert de NEN 3140 een rekenmodel waarmee u bepaalt hoe vaak u de keuring moet uitvoeren. Deze rekenmethode neemt factoren als de omgeving, de frequentie van gebruik, de kans op schade en de deskundigheid van de gebruikers in beschouwing.

Factoren bepalen keuringsfrequentie

Het rekenmodel van de NEN 3140 keuring bepaalt de keuringsfrequentie van uw elektronische installatie en is ingedeeld in 5 verschillende factoren: factor A tot en met E. Iedere factor heeft een gewicht, deze gewichten telt u bij elkaar op.

Factor A: de leeftijd van de installatie

Uw elektrische installatie is:

 • A1 - Jonger dan 10 jaar: gewicht 0.
 • A2 - Ouder dan 10 jaar: gewicht 5.
 • A3 - Ouder dan 20 jaar: gewicht 8.
 • A4 – Ouder dan 30 jaar: gewicht 10.

Factor B: de kwaliteit van de installatie

Hierbij letten we op de veiligheid:

 • B1 – De installatie is aanzienlijk beter dan de minimaal gestelde kwaliteit die is voorgeschreven in de nieuwste elektrotechnische normen. Gewicht 0.
 • B2 – De installatie voldoet aan de nieuwste voorgeschreven elektrotechnische normen. Gewicht 2.
 • B3 – Ten tijde van de aanleg van de installatie voldeed hij aan de toen voorgeschreven normen. Sindsdien zijn er aanvullende modificaties getroffen om te voldoen aan de nieuwe normen. Gewicht 4.
 • B4 – Ten tijde van de aanleg voldeed de installatie aan de toen voorgeschreven normen. Gewicht 7.
 • B5 – De installatie voldoet niet aan de normen, of dat nu feitelijk is vastgesteld of een vermoeden is. Echter is er geen gevaarlijke situatie aanwezig. Gewicht 15.

Factor C: omgevingsomstandigheden

Bij deze factor bepalen we in hoeverre de omgeving waarin de installatie zich bevindt gevaarlijk is.

 • C1 – De installatie bevindt zich op een plek die schoon en droog is en waar geen explosieve of corrosieve gassen aanwezig zijn. Er is geen brandgevaar door stof en de installatie is vrij van zware materialen en transportmiddelen. Gewicht 0.
 • C2 – De installatie bevindt zich niet op een plek die schoon en droog is of er zijn explosieve en corrosieve gassen aanwezig. Brandgevaar door stof is mogelijk en gebruik van transportmiddelen of zware materialen is onderdeel van de omgeving. Gewicht 10.
 • C3 – De elektrische installatie bevindt zich in een zware industriële omgeving met voortdurend gevaar voor de veiligheid in de vorm van brandbare materialen, vocht, stof, corrosieve gassen of dampen en kans op schade door zware materialen en transportmiddelen. Gewicht 20.

Factor D: gebruikers

Bij deze factor wegen we het gedrag van de personen die gebruikmaken van de elektronische installatie.

 • D1 – Specifiek opgeleid elektrotechnisch personeel of personeel dat op basis van ervaring en opleiding zelfstandig kan oordelen of zij en anderen veilig werken. Gewicht 0.
 • D2 – Niet specifiek opgeleid elektrotechnisch personeel, dat tijdens de opleiding wel aandacht heeft besteed aan de gevaren van werken met elektriciteit. Gewicht 3.
 • D3 – Leken. Gewicht 8.
 • D4 – Studenten, leerlingen, cursisten, stagiaires. Gewicht 10.

Factor E: het toezicht op de installatie

In dit onderdeel kijken we in hoeverre installatieverantwoordelijke toezicht uitvoert op de elektronische installatie.

 • E1 - Een installatieverantwoordelijke voert regelmatig toezicht uit op de installatie. Gewicht 0.
 • E 2 – Een installatieverantwoordelijke voert sporadisch toezicht uit op de installatie. Gewicht 10.

Alle factoren bij elkaar

Wanneer we alle factoren bij elkaar hebben, bepalen we de keuringsfrequentie voor de NEN 3140. Wilt u weten hoe vaak u uw installatie moet keuren? Maak een afspraak voor een assessment van uw organisatie.

Keuring op basis van eisen VCA

Vanuit de eisen die de VCA stelt, geldt het advies om een NEN 3140 keuringsfrequentie van minimaal 1 jaar aan te houden. Dit noemen we de veilige ondergrens. Bovendien moeten keuringen en daarbij horende reparaties en modificaties controleerbaar zijn. Een goede documentatie van alle werkzaamheden aan uw elektrische installaties is dus belangrijk. Dit geldt ook bij een ongeval, waarbij u bewijsvoering nodig heeft voor uw verzekeraar.

 

Hinfelaar Elektrotechniek: voor al uw keuringen

Hinfelaar is al meer dan 100 jaar een leidend figuur binnen de wereld van de elektrotechniek. Onze klussen lopen zeer uiteen. Van onderhoud en keuringen aan grote projecten tot de volledige aanleg van gecompliceerde elektronische installaties. Ons portfolio met projecten toont onze jarenlange kennis en kunde aan. Bekijk ook onze andere diensten:

Vragen?

Wilt u weten wat voor uw organisatie de NEN 3140 keuringsfrequentie zal zijn of heeft u andere vragen? Neem contact op door te bellen naar 088 – 366 88 33 of stuur een e-mail. Onze experts staan voor u klaar.

Hinfelaar: dé specialist in elektrotechniek in den haag en heel nederland

We helpen u graag verder

Door de inrichting binnen onze organisatie, kunnen we direct en adequaat op elk probleem inspringen. Schakel Hinfelaar Elektrotechniek B.V. onder andere in voor inspecties en keuringen, beveiliging, verlichting, domotica, elektrotechniek of bij storingen.

Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u snel terug

Mail ons of maak gebruik van ons online formulier