Operationeel Manager

Functie omschrijving Operationeel Manager

Doel van de functie

De Operationeel Manager draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de service- en project afdeling die onder zijn/haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Tevens zorgt hij/zij voor de juiste begeleiding voor de uit te voeren werken.

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek

 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van de service en projectafdeling
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis, zowel voor zichzelf als het bewaken van opleidingen van monteurs en afdelingsmedewerkers.
 • Bewaking van inzet uren en materiaalverbruik
 • Het bedenken en uitwerken van oplossingen en in geval van afwijkingen tijdig bijsturen
 • Volgen en sturen van de afdelingen op kwaliteit en rendement
 • Na-calculeren en evalueren projecten
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van de gebudgetteerde omzet
 • Houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • Adviseert de directie gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het bedrijfsbeleid
 • Is resultaat verantwoordelijk

Organisatie

 • Verantwoordelijk voor de planning van benodigde inzet van personeel
 • Organiseert werkoverleggen
 • Neemt deel aan toolboxmeetings of verzorgt deze meetings.
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Zorgt voor afhandeling van aanname, ontslag, overplaatsing en bevordering van medewerkers op de afdeling.
 • Geeft invulling aan het P&O beleid.

Administratie

 • Is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige financiële en administratieve afhandeling van de werken (weekstaten, meerwerken, termijnfacturen ed.).

Veiligheid en materiaal

 • Houdt toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en naleving van de geldende voorschriften (VCA).

Functiekarakteristieken

Complexiteit

 • De functie van Operationeel Manager is gericht op de totale begeleiding van de uitvoering van de service- en projectafdeling, waarbij aspecten aan de orde zijn van planning, werkorganisatie, controle, uitvoering, veiligheid en kwaliteit.
 • Heeft ook verantwoordelijkheid voor commerciële aspecten en bedrijfseconomische zaken.
 • Rapporteert zowel mondeling als schriftelijk over de afdelingen.
 • Werkt vaak onder tijdsdruk.

Kennis

De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan hbo, eventueel aangevuld met cursussen en/trainingen.

Zelfstandigheid

 • Deelt het werk zelf in.
  Bepaald aspecten van de uitvoering, zonodig in overleg met de directie
 • Begeleidt, controleert en corrigeert de afdelingen
 • Overlegt met de directie over de voortgang en de optredende problemen die uitstijgen boven zijn/haar competentie
 • Het komt voor dat problemen moeten worden opgelost waarvoor een langdurige ervaring vereist is
 • Geeft, afhankelijk van de situatie, direct leiding aan 25-40 werknemers

Afbreukrisico

 • Fouten, afspraken en beslissingen, materiaalkeuze ed., alsmede tekortschietende controle kunnen aanzienlijk schades veroorzaken.
  Goede zelfcontrole zorgt voor ontdekking en voor herstelmogelijkheden van de schade voor de oplevering.

Fysieke aspecten

 • Werkt normaal gesproken vanaf kantoor.

Competenties (vaardigheden en houding)

 • Coachen: Ondersteunt een ander om te komen tot verbetering in zijn/haar functioneren.
 • Communiceren: Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
 • Flexibiliteit : Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gesprekspartner(s). Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
 • Leiderschap: Krijgt anderen mee om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
 • Planmatig werken: Structureert werkprocessen (van anderen) en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang.
 • Financieel bewustzijn: Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de operatie of voor de gehele onderneming te verbeteren. Zoekt kansen en onderneemt actie ter verbetering van de resultaten.
 • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van goede resultaten en doelstellingen op zowel korte als de lange termijn.
 • Verantwoordelijkheid: Neemt de verantwoordelijkheid voor toezeggingen die implicaties hebben voor de organisatie.
 • Analytisch vermogen: Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
 • Stressbestendig: Blijft effectief in (crisis)situaties waarbij prestaties onder druk komen te staan.
 • Besluitvaardigheid: Neemt besluiten die (grote) gevolgen kunnen hebben voor een bedrijfsonderdeel.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
 • Planmatig werken: Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.
 • Klantgerichtheid: Komt op efficiënte en effectieve wijze met de juiste oplossingen voor de klant.


Onze klantenservice voor al uw vragen

Wij helpen u graag verder

Door de inrichting binnen onze organisatie, kunnen we direct en adequaat op elk probleem inspringen. Wij laten u zien en ervaren wat Hinfelaar Elektrotechniek B.V. voor u kan betekenen.

Telefonisch contact

Bel ons op: 088 366 88 33

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug

Mail ons of maak gebruik van ons online formulier